REGULAMINRegulamin serwisu internetowego Meega.pl

Prosimy o zapoznanie się z treścią regulaminu.

Rozpoczęcie korzystania z serwisu, użycie jego funkcjonalności lub przeglądanie zasobów jest równoznaczne z akceptacją zasad przewidzianych w regulaminie.

 1. Informacje ogólne
  • Właścicielem i administratorem serwisu Meega jest firma:
  •   Smart-Point

   Biuro:

     ul. Starowiejska 22b, lok. 422
     34-120 Andrychów, Polska
     tel. 883 931 498
     e-mail: kontakt@meega.pl

   Zwana dalej Administratorem, którego prawa i obowiązki określa niniejszy Regulamin.

  • Przedmiotem usług serwisu jest:
   • umożliwianie Pracodawcom publikacji ofert pracy;
   • umożliwianie Kandydatom przeglądania oraz aplikacji do wybranych ofert pracy.
 2. Warunki i zasady korzystania z usług Serwisu
  • Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę Użytkownika na:
   • akceptację treści Regulaminu;
   • gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach określonych w pkt. IV niniejszego Regulaminu.
  • Każdy Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Serwisu poprzez samodzielne usunięcie swojego konta, oferty pracy lub CV. W konsekwencji nastąpi również usunięcie wszelkich informacji i danych o Użytkowniku z Serwisu.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika, uniemożliwiając mu dostęp do poszczególnych lub wszystkich usług i zasobów Serwisu, gdy Użytkownik:
   • dopuści się łamania Regulaminu;
   • dopuści się łamania powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
   • dopuści się łamania zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.
  • Zabronione jest udostępnianie osobom trzecim identyfikatorów i haseł przydzielonych Użytkownikowi, które umożliwiają dostęp do zasobów Serwisu. W interesie każdego Użytkownika leży zachowanie tych danych w tajemnicy. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonywane przez osoby trzecie na koncie Użytkownika.
  • Użytkownik oświadcza, że zgadza się na wysyłanie na podany przez niego adres e-mail informacji handlowych oraz technicznych przez Serwis.
 3. Publikowanie ofert pracy w Serwisie
  • Publikowanie ofert pracy w serwisie jest darmowe.
  • Publikacja ogłoszenia może być uzależniona od zweryfikowania przez Administratora prawdziwości istnienia podmiotu składającego ofertę pracy.
  • Zabrania się zamieszczania w ofertach pracy treści:
   • niezgodnych z obowiązującym prawem;
   • nawołujących do dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, wyznanie lub inne;
   • wulgarnych, nieprzyzwoitych, profanacji lub w inny sposób kontrowersyjnych;
   • naruszających dobra osobiste lub prawa podmiotowe innych osób lub podmiotów.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do moderowania treści ogłoszeń, odmowy opublikowania ogłoszenia lub jego usunięcia bez podania przyczyny, jeżeli treść ogłoszeń narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, przepisy Regulaminu lub dobre obyczaje. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, ich prawdziwość, aktualność, rzetelność i istnienie ogłoszeniodawcy.
 4. Ochrona danych osobowych
  • W zasobach Serwisu gromadzone i przetwarzane są dane osobowe Użytkowników, które podawane są przez nich dobrowolnie w trakcie korzystania z Serwisu. Ze względu na charakter poszczególnych Usług, niepodanie odpowiednich danych może oznaczać brak możliwości skorzystania z konkretnej usługi.
  • Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest firma Smart-Point Ewelina Szilder, 34-122 Wieprz 855.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych oraz do prawidłowego świadczenia usług zamówionych przez Użytkownika.
  • Dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora firmom trzecim, na potrzeby prowadzonej przez nie rekrutacji pracowników.
  • Użytkownik podając w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe, wyraża zgodę na ich gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez Administratora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  • W zależności od rodzaju świadczonej Usługi, Administrator może zbierać od Użytkownika następujące dane osobowe:
   • imię i nazwisko;
   • datę urodzenia;
   • miejsce i adres zamieszkania;
   • adres poczty elektronicznej;
   • numery telefonów;
   • informacje o wykształceniu i zatrudnieniu.
  • Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, żądania ich usunięcia.
  • Dane osobowe mogą być zmienione lub usunięte przez Administratora na prośbę Użytkownika lub przez niego samego. Usunięcie danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją przez Użytkownika z korzystania z zasobów Serwisu w całości albo w części lub z jego wszystkich lub poszczególnych usług.
 5. Polityka COOKIES
 6. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu Użytkownika, w tym cookies dostarczane przez naszych partnerów. Cookies wykorzystujemy w celu usprawnienia działania serwisu oraz w celach statystycznych i reklamowych. Użytkownik ma możliwość zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

 7. Reklamacje
  • Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami mogą być reklamowane poprzez zgłaszanie na adres e-mail: kontaakt@meega.pl.
  • Zgłoszenia reklamacyjne rozpatrywane będą przez zespół obsługi Serwisu w terminie nie dłuższym niż 30 dni od zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu lub nie zastosowania się do wskazówek udzielanych Użytkownikowi.
 8. Postanowienia końcowe
  • Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego lub całkowitego wyłączenia Serwisu w celu jego konserwacji bez konieczności informowania jego Użytkowników.
  • Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom, ponieważ Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
  • Administrator nie odpowiada za zdarzenia jakie miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami serwisu.
  • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego, oraz inne obowiązujące przepisy prawa.